Fietsen over de bodem van de Dollard

3. Houwingaham

Op de plaats van het bos bij Hamdijk lag ooit het dorp Houwingaham. Een verdronken dorp, door de Dollard verzwolgen. Het verhaal van de ontdekking van het dorp is een verhaal op zich. In 1933 stuitte boer Jan F. Botjes op zijn land op ’geweldige steenklompen’ van twee meter hoog en twee meter dik. Hij vermoedde iets historisch en schreef op 25 april een brief naar prof Van Giffen van de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij hoorde jaren niets tot 1993, zestig jaar na dato provinciaal archeoloog Hennie Groenendijk uit een la de bestofte brief van Botjes opviste. Hij vroeg aan de dan 86-jarige Botjes of hij eens mag komen kijken. En Botjes antwoordde met die typische Groningse nuchterheid: ‘’Dan bist doe oaordeg op tied, mien jong.’’
Groenendijk en zijn archeologen vonden fundamenten van een kerk uit de 12e of 13e eeuw, van 35 meter lang bij 13 meter breed. Een kerk zoals in Ezinge nu staat. Bovendien vond men restanten van twee steenhuizen uit dezelfde tijd, een kleine van 7 meter bij 9 meter en een grote 10,5 bij 12,5. Na die opgravingen werd Houwingaham zorgvuldig toegedekt en aan het oog onttrokken.

53.16023, 7.16032

Kerk van Ezinge

Kerk van Ezinge
Door Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51346108

Stormvloed

Stormvloed

<< vorige | volgende >>